Nabywamy naszego pierwszego kocurka syberyjskiego Imbira z Dworku Bojara*PL.