Urodziły się nasze pierwsze kocięta – Miot „A”. Urodzone kotki to 4 samczyki i nadaliśmy im imiona Alonzo Nasz Ogród*PL, Amigo Nasz Ogród*PL, Arno Nasz Ogród*PL i Aldo Nasz Ogród*PL. Jesteśmy dumni, że to nasze pierwsze kocięta pod przydomkiem naszej hodowli Nasz Ogród*PL.