Poprzedni miot – miot „A”

Matka
Halilah z Dworku Bojara*PL

Ojciec
CH Gregor z Dworku Bojara*PL

Alonzo Nasz Ogród*PL

(Rezerwacja: Państwo Fabina i Jerzy)

Zdjęcia

Amigo Nasz Ogród*PL

(Rezerwacja: Państwo Iwona, Grzegorz i Kacper)

Zdjęcia

Arno Nasz Ogród*PL

(Rezerwacja: Państwo Renata, Dariusz i Artur)

Zdjęcia

Aldo Nasz Ogród*PL

(Rezerwacja: Pani Agnieszka z rodziną)

Zdjęcia

4 kocurki
Data Urodzenia: 19.10.2014
Kolor: SIB n 09 22 – czarne klasycznie pręgowane z białym