Poprzedni miot – miot „E”

Matka
CH Halilah z Dworku Bojara*PL

Ojciec
CH Imbir z Dworku Bojara*PL

Eurydyka Nasz Ogród*PL

(Rezerwacja: Pani Anna)

Zdjęcia

Eduardo Nasz Ogród*PL

(Rezerwacja: Pani Ewa)

Zdjęcia

Edmundo Nasz Ogród*PL

(Rezerwacja: Pani Monika)

Zdjęcia

Enrique Nasz Ogród*PL

(Rezerwacja: Państwo
Justyna i Piotr)

Zdjęcia

Eulalia Nasz Ogród*PL

(Rezerwacja: Państwo
Justyna i Piotr)

Zdjęcia

Kocięta: 2 samiczki, 3 samce
Data urodzenia: 12.03.2018