Pierwszego dnia Międzynarodowej Wystawy Kotów Rasowych w Kościanie nasza koteczka Halilah z Dworku Bojara*PL otrzymuje swój pierwszy Ex 1, CAC w klasie nr 9 (otwartej), także Imbir z Dworku Bojara*PL zdobył swój kolejny Ex 1, CAC w klasie otwartej, a drugiego dnia tejże wystawy nasza koteczka i nasz kocurek zdobywają takie same oceny. Tym samym nasz Imbir z Dworku Bojara*PL zdobywa tytuł Championa. Co za radość.